Verslag bijeenkomst op 28 maart

We waren met zo’n 30 man/vrouw in Museum Staphorst. Corona en al maakt het live bijeenkomen nog wat ongemakkelijk. Zij die er waren kregen informatie over de start van de nieuwe boerderijstichting. 

 

Jouk Huisman vertelde over het landschap en de boerderijen in Staphorst/Rouveen/IJhorst. Je zou het bijna vergeten maar de boerderij, haar opbouw en ligging heeft alles te maken met hoe het landschap tot stand is gekomen. Het slagenlandschap met de supersmalle percelen van voor de ruilverkaveling zorgde ervoor dat de boerderijen achter elkaar werden gebouwd in de stegen. Die structuur en de boerderij zelf zijn uniek in Nederland. Zo vertelt het landschap en iedere boerderij in het lange lint een eigen verhaal. 

 

Hoe uniek die boerderij zelf is liet Erwin Tuin daarna zien. Onder de titel ‘Verbouw is behoud’ ging hij in hoe om te gaan met het voorhuis, dan wel het achterhuis. Van oorsprong waren dat twee geheel verschillende werelden. Nu veel boerderijen zowel voor als achter worden bewoond ontstaat er een geheel andere situatie en zoekt de architect naar goede aanpassingen. In zijn bijdrage Erwin in op tegels, verf en kleur, timmerdetails, deuren en kozijnen, de gebinten - altijd bijzonder -, muren, voegwerk, de stalraampjes, het dak en het riet. Zoveel details, voldoende werk voor een boerderijstichting. 

 

Gerard Hendrix had het daarna over het bestaansrecht van een boerderijstichting. Die moet zich bezig houden met verleden, heden en toekomst van de boerderij in haar omgeving: dus de boerderij en erf zelf, de verhalen - zoals Jouk zei, iedere boerderij heeft een verhaal -, het landschap en alle nieuwe ontwikkelingen waarmee bewoners van agrarisch erfgoed te maken krijgen: klimaat, energie, duurzaamheid, nieuwe functies. etc. Boerderijstichting Staphorst is niet alleen: er zijn  nog zo’n 20 boerderijstichtingen in Nederland, verenigd in Agrarisch Erfgoed Nederland. Alle hebben ze twee belangrijke doelen: het organiseren, verbinden van mensen die trots zijn op het erfgoed en ten tweede het vertegenwoordigen van ‘de boerderij’ naar buiten: bij beleid, subsidie, kennis etc. Daartoe organiseren al die boerderijstichtingen en straks dus ook Boerderijstichting Staphorst een veelheid aan activiteiten: rieten daken project, voegproject, luikenproject, nieuwe tuinontwerpen, hoogstamfruit, verhalenwedstrijd, excursies en lezingen, hekkenproject, kelderproject, verdwenen boerderijen, boeken, theater, studiebijeenkomst, escaperoom, tentoonstelling, een boerderij kopen, energieproject, ‘verover de boerderij’, stinzenplanten, kleurstelling, fotoproject, donateursavond, ambachtelijke workshops …………….

 

 Het was een informatieve avond. Over enige tijd organiseren we een tweede bijeenkomst. Die wordt nog beter. 

Uitnodiging 

Het bestuur van Boerderijstichting Staphorst (voorheen Stichting Rieten Daken) nodigt u uit voor de eerste van drie bijeenkomsten over het bijzondere agrarische erfgoed in de gemeente. 


De bijeenkomst wordt gehouden op 28 maart 2022 in Museum Staphorst (Gemeenteweg 67 Staphorst) en zal aanvangen om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) en is rond  22.15 uur afgelopen.

 

Op het programma de volgende onderwerpen:

  • De oprichting van Boerderijstichting Staphorst
  • De Staphorster Boerderij
  • Wat zijn de opgaven waar je voor staat als je een boerderij wil behouden
  • Wat kan een Boerderijstichting betekenen
  • Onderwerpen voor de volgende bijeenkomst

 

Graag horen we voor 17 maart of u aanwezig kunt zijn. Opgave via info@boerderijstichtingstaphorst.nl

Recreatie en toerisme Staphorst

Vandaag, 19 februari 2022 in de Stentor: 

"Staphorst knokt tegen beeldvorming en daagt het land uit: ‘Ben je hier weleens geweest?’
Geloof, kerk, zwarte kousen en anti-vaccinatie. Maar ook saamhorigheid, nijverheid, noaberschap, gemeenschapsgevoel en prachtige natuur en cultuurhistorie. Die laatste veelzijdigheid van Staphorst komt voor het gevoel van stichting Recreatie en Toerisme te weinig voor het voetlicht. Dus start ze een campagne. ,,Kom Staphorst ontdekken. En oordeel dan.”
 

Boerderijstichting Staphorst heeft de Streek als haar kerngebied want een van die bijzondere kenmerken van Staphorst is het lint aan bijzondere boerderijen

Bijeenkomsten over het behoud van de Staphorster boerderij

Nu de coronamaatregelen het toelaten gaan we een serie van drie bijeenkomsten organsieren om de boerderijstichting te introduceren en te laten zien wat die kan betekenen. De eerste is op maandag 28 maart. 
Over de volgende bijeenkomsten later meer. 

Een boerderij-organisatie voor Noordwest Overijssel

 

In de eerste helft van 2021 is een aantal mensen, verspreid over NW Overijssel een paar keer bij elkaar geweest (digitaal) om na te gaan of er behoefte en ambitie is om te komen tot een boerderijorganisatie NWO. Bij meerdere gelegenheden wordt een dergelijke stichting gemist. Het zou de dekking van Overijssel mbt aandacht voor agrarisch erfgoed weer wat vollediger maken. 
Doel van de nieuwe organisatie zou moeten zijn om eigenaren/bewoners van historische boerderijen te ondersteunen mbt tot het behoud van hun boerderij-in-de-omgeving. 

Dat gebeurt door directe ondersteuning via projecten voor de eigenaren en door de vertegenwoordiging naar buiten (gemeenten, provincie). 

Trots op het eigen bezit is een eerste en waarschijnlijk ook de beste motivatie voor het behoud van het erfgoed.

Het verkennen van de lokale basis is een belangrijke eerste stap om te komen tot een boerderijorganisatie voor NW Overijssel in een of andere vorm.