Isolatieglas

 

De toepassing van isolatieglas in een raam met smalle roeden is voor veel boerderij-eigenaren problematisch. Als de boerderij geen beschermde status heeft, zie je nog wel eens een oplossing met neproeden die tussen de beide glasplaten van het isolatieglas geplaatst zijn. Of een oplossing waarbij de neproeden er aan de buitenkant opgeplakt zijn. Van veraf zie je misschien niet direct verschil, maar het blijft nep en het is erg lelijk. Al iets minder lelijk is de variant waarbij in plaats van stopverf er glaslatten aan de buitenkant zijn toegepast. De roeden worden dan wel veel dikker dan ze in de oorspronkelijke ramen waren, anders kan de glaslat niet geplaatst worden.
 Er is echter een eenvoudige detaillering te bedenken waarbij de vorm van de roede aan de buitenkant en binnenkant helemaal overeenkomt met de originele detaillering. Hierbij wordt de isolatieruit van binnenuit geplaatst en fungeert de oorspronkelijke roede als glaslat aan de binnenkant. Aan de buitenkant heeft het hout exact hetzelfde profiel als een oude roede met stopverf. Het geheel is maar 30 mm dik en er kan HR++ glas in geplaatst worden. 


Isolatie van een conventioneel rieten dak 

Een bestaand conventioneel rieten dak is als volgt te isoleren (opbouw gezien van buiten naar binnen): 

-       Dampopen doek;

-       Isolatie;

-       Dampdichte doek;

-       Afwerking op regelwerk. 

Aandachtspunten:

-       Dampopen doek voldoende overlappend aanbrengen;

-       Isolatie zonder kieren aanbrengen;

-       Dampdichte doek voldoende overlappend aanbrengen en luchtdicht afplakken, ook tegen de muur.

Tips:

-       Bij aanbrengen van nieuwe sporen onder de bestaande sporen kan rekening gehouden worden met de breedte van de isolatie. Nieuwe sporen kunnen circa 3mm dichter bij elkaar aangebracht worden dan de breedte van de isolatie, waardoor de isolatie strak tussen de sporen is aan te brengen;

-       Dampdichte doek is door middel van nieten aan te brengen tegen de nieuwe sporen. Voor een goed resultaat kunnen de nieten afgeplakt worden met aluminium tape of een andere dikke, dampdichte tape;

-       Gebruikelijk is om vervolgens regelwerk aan te brengen en daartegen de afwerking. Wanneer bijvoorbeeld spotjes aangebracht worden, moet er rekening mee gehouden worden dat er geen lekken in de dampdichte doek ontstaan.


Onderstaand de berekening voor het isoleren van een conventioneel rieten dak. Dit betreft een berekening waarbij uitgegaan is van een Rc = 6,04 m2K/W. 


Het slagenlandschap

Een enthousist verhaal van Gerard Krale over de aanleg en het onderhoud van elzensingels in het karakteristieke slagenlandschap van Staphorst, Rouveen. 

Routekaart Verduurzaming Monumenten –eigenaren gezocht


De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een gezamenlijke strategie vanuit diverse monumentorganisaties, waaronder BOEi, om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO2-reductie.


Onderzoek Duurzaamheid

In juni/juli 2021 hield de gemeente Staphorst een onderzoek over het verduurzamen van monumenten in de gemeente Staphorst. Hier de resultaten van dit onderzoek. 

Drie documenten 

Drie documenten vormen de basis voor de oprichting van Boerderijstichting Staphorst. Allereerst is dat de inventarisatie van de dakbedekking van alle traditionele boerderijen van Lichtmis tot Halfweg. Het onderzoek uit 2017 is gedaan door Bond Heemschut. Het vormde basis voor de oprichting van de Stichting Rieten Daken Staphorst.
Het tweede document is in 2020 gemaakt door de werkgroep Rieten Daken voor de verbreding van de stichting Rieten Daken tot Boerderijstichting Staphorst. Het is getiteld:  Boerderij als het Levend Erfgoed van Staphorst. Het sluit ook aan bij de toeristische plannen voor Staphorst.
Het derde projectplan maakt het  mogelijk om de Boerderijstichting Staphorst daadwerkelijk te starten. De ambitie is te komen tot een Boerderij Community Staphorst. Vandaar de titel Activeren Boerderij Community Staphorst, het ABC project uit begin 2021.

Is uw boerderij klaar voor de toekomst?

De Staphorster boerderij heeft een langgerekte vorm, met soms meerdere deeldeuren in de zijgevel en een achterhuis met houten wanden. De rieten daken worden soms nog bekroond door een houten schoorsteen en het houtwerk van deuren en vensters is in karakteristieke groene en blauwe kleuren geschilderd. Bewoners voegden door de eeuwen heen elementen toe die pasten bij de eisen van die generatie. Bekijk op de menukaart wat u kunt doen om de boerderij toekomstklaar te maken!

De groene menukaart Staphorst